خبرهای فوری پلدشت

پایگاه خبری و اطلاع رسانی خبرهای فوری پلدشت

خبرهای فوری پلدشت

پایگاه خبری و اطلاع رسانی خبرهای فوری پلدشت

مشخصات بلاگ
خبرهای فوری پلدشت

خبرهای فوری پلدشــــت

طبقه بندی موضوعی
با سلام 


حتما میگوید که خبرهای فوری پلدشت از طرف کجا تشکیل شده است؟ و اصلا هدفش چیست؟

در متن زیر به سوالات شما پاسخ خواهیم داد:


خبرهای فوری پلدشت از طرف بخش اطلاع رسانی شرکت لوح رایانه پلدشت در جهت اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و همچنین انعکاس واقعی صدایی مردم تشکیل شده است.

(دفتر خبرهای فوری پلدشت نیز در شرکت لوح رایانه پلدشت قرار دارد)

آدرس: استان آ.غ>پلدشت>خیابان رضوان>پلاک ۲۲۰(با تشکر مدیریت پایگاه خبری و اطلاع رسانی، خبرهای فوری پلدشت)